Ydelser | Kontakt til kommune, håndværkere og servicefirmaer

Bliver det nødvendigt med kontakt til kommunen for visitation til hjemmehjælp eller til hjælpemidler, kan jeg hjælpe dig og være til stede ved visitationsmøder samt følge op på de aftaler, der er indgået. Jeg kan også være til stede ved de forebyggende besøg fra kommunen.

Har du brug for en håndværker eller fx at kontakte dit teleselskab, men synes det er svært i telefonen? Jeg kan være behjælpelig med at finde og kontakte håndværkere/servicefirmaer, ligesom jeg kan skabe kontakt til frisør og optiker, der kommer hjem til dig.