Ydelser | Aflastning af pårørende

At være nærtstående pårørende til en demensramt eller person med anden kronisk sygdom, fx Parkinson kan være et 24-timers job, som er yderst opslidende både fysisk og mentalt. Vejen til hjælp kan være lang og for mange brolagt med blandet andet dårlig samvittighed over at måtte give slip. Men skal den raske pårørende holde i længden må vedkommende aflastes.

Mariannes Seniorhjælp tilbyder aflastning ved fx at være sammen med den sygedomsramte ægtefælle, mens den raske er på besøg hos venner/familie, i biografen, på udstilling, dyrker idræt eller hvad som helst denne måtte ønske. Kan også være som et supplement til eventuel aflastning via kommunen.