Historien

Den første spæde idé til at starte eget firma opstod, da NEMID og digital post blev indført. Dengang tænkte jeg, at der måtte være mange, heriblandt en del seniorer, som ville få brug for hjælp til at komme i gang med og blive fortrolig med den digitale verdens nye krav og muligheder.

Forretningsideen får næring

Det, der imidlertid for alvor gav næring til ideen til Mariannes Seniorhjælp, var en periode på cirka ti år, hvor jeg i stigende grad hjalp min efterhånden aldrende mor. Det startede i det små, da de mindre dagligdags opgaver blev uoverkommelige og overblikket blev mindre. Senere stødte sygdom til, hvilket gjorde, at hun i tiltagende grad blev omsorgs- og plejekrævende.

Især de første fem år i eget hus, inden min mor kom på plejehjem, var udfordrende og mere og mere kaotiske. Hjemmeplejen var inde over de sidste år i forhold til den personlige pleje, men bare kontakt til og samarbejde med kommunen krævede tid og overskud.

Opgaverne startede i det små, men som tiden gik, omfattede de alt fra indkøb af dagligvarer, nyt tøj og gaver til jul og fødselsdage, til at holde hjemmet ryddeligt og hyggeligt, fejring af fødselsdag, tjek på vasketøj, kontakt med bank, med revisor og kommunen, tjek af e-Boks, papirarbejde også i digital kontekst. Kontakt til håndværkere, havemand og rengøringshjælp, ledsagelse til sundhedsbesøg, frisør og mere hyggeligt til kulturelle arrangementer

Besøgene hos min mor fik efterhånden mere karakter af praktik end af, at vi kunne sidde i ro og mag og drikke te eller køre en tur.

En personlig hjælper havde været løsningen

I familien har vi talt om, hvad vi havde gjort, hvis jeg ikke havde boet i nærheden, hvis vi havde haft mindreårige børn, som krævede langt mere opmærksomhed end vores store sønner gjorde, eller hvis jeg af andre grunde i større målestok havde haft brug for aflastning til opgaveløsningen? Ligesom min mor kunne have haft brug for endnu flere flere besøg og mere praktisk hjælp end jeg kunne overkomme. Havde situationen således været anderledes, ville min mor og vi som pårørende have haft brug for en person med en god portion praktisk sans, en fleksibel indstilling til at hjælpe og med en respektfuld tilgang til os som familie. Det ville sandsynligvis ikke have været let at række ud efter hjælp, men det ville have været nødvendigt, en lettelse for alle parter – og helt ok.

Mariannes Seniorhjælp er en realitet

Sådan fik ideen til Mariannes Seniorhjælp for alvor næring og er nu en realitet. For det er netop til løsning af blandt andet ovenstående praktiske opgaver, jeg tilbyder mine ydelser, skræddersyet til dit eller dine pårørendes behov. Det kan være med til at give en bedre hverdagsfølelse, overskud til andre aktiviteter, mindre ensomhedsfølelse og ikke mindst tryghed, ved at opgaverne bliver løst – af den samme person hver gang, mig. Læs mere om ydelserne her